Privatskole københavn

Find en god privatskole i København

Find en god privatskole i København

advertorial

Står du for at skulle finde den helt rigtige skole til dit skolesøgende barn? Så bør du overveje at tage et kig på en god lokal privatskole.

Hvorfor skal jeg sende mit barn i privatskole?

Der er kan være mange gode grunde til at vælge en privatskole frem for en kommunalt drevet folkeskole. Hvis du og din familie er bosiddende i et området hvor udbuddet af kommunalt drevne skoler ikke lever op til jeres forventninger og standarder vil det være oplagt at finde en privatskole tæt på bopælen i stedet for at sende barnet til en kommuneskole langt væk.

Ved at have skolen tæt på vil barnet ikke skulle transportere sig så langt hver eneste morgen og eftermiddag. Og så er der en vis sandsynlighed for at kammeraterne også bor i området.

Find den rette privatskole til dit barn

Der ud over er det ikke sikkert at dit barn trives i en kommunal folkeskole. Selv om den danske folkeskole generelt er velfungerende og præget af dygtige lærerkræfter gør dette sig ikke altid gældende for de enkelte skoler. Hvis du oplever at dit barns faglige viden er mangelfuld, eller det ikke føler sig trygt i de rammer som skolen kan tilbyde, kan der være en vis ræson i at sende barnet i en god privatskole.

Typisk vil privatskoler holde et højt fagligt niveau da den enkelte skole har bedre muligheder for at screene ansøgere til ledige lærer stillinger. Det betyder at skolen får et optimalt sammensat lærer kollegium hvor alle lærere arbejder sammen om at styrke de faglige og sociale værdier i klasseværelset. Samtidig vil klassekvotienterne på en privatskole som regel være mere hensigtsmæssige end på en kommuneskole hvilket medfører bedre opmærksomhed på den enkelte elev.

Bor I på Frederiksberg eller i København tæt på Frederiksberg kan du eventuelt tjekke Johannesskolen – læs mere på https://www.johannesskolen.dk/