skøde

Husk dit skøde når du køber bolig

Husk dit skøde når du køber bolig

Står du for at skulle overtage en bolig – enten ved køb eller ved overdragelse? Så skal du huske at få opdateret det til boligen hørende skøde.

Hvorfor skal skødet opdateres?

Måske tænker du at når både du og sælger har skrevet under på købsaftalen, så må den gælde som dokumentation for dit ejerforhold. Men faktisk forholder det sig sådan at skødet er det eneste formelle og officielle dokument som har juridisk gyldighed i denne sammenhæng.

Er det forrige ejer, som står oplyst som boligens aktuelle ejer i skødet, vil han eller hun kunne bruge dette til at opnå uretmæssige fordele – for eksempel i forbindelse med optagelse af lån, hvor vedkommende kan bruge boligen som sikkerhed. Derfor er det vigtigt at du får opdateret skødet når du overtager en bolig.

Hvem kan hjælpe mig med opdatering af skøde?

Hvis du vil være helt sikker på at dit skøde bliver opstillet og tinglyst i følge gældende regler, bør du overlade denne opgave til en boligadvokat. En boligadvokat vil typisk have mange års erfaring med denne type opgave og kan således sørge for at dit skøde kommer til at indeholde de oplysninger som det skal – og at tinglysnings proceduren kommer til at foregå efter bogen, så at sige.

Når du køber en bolig, og i den forbindelse har allieret dig med en boligadvokat, vil opdatering og tinglysning af skøde som regel være en del af boligkøb pakken. Står du i en situation hvor du skal overtage en bolig, for eksempel i forbindelse med skilsmisse eller samlivs ophør eller som følge af et dødsfald, bør du kontakte en boligadvokat og få et særskilt tilbud på håndtering af skøde. På den måde kan du være sikker på at dit skøde er optaget i tinglysnings registret på rette vis, og at det altid er de korrekte oplysninger som fremgår heraf.

Du kan finde din boligadvokat på https://eboligadvokat.dk/